Su Arıtma Cihazları

Su Arıtma

Su arıtma sistemlerinin fonksiyonlarından en önemli olanı suyun içerisindeki katı maddeleri ayırmaktır. Arıtma cihazları genel anlamda suyun filtrelerden geçirilerek filtre özelliğine göre suyun içerisinde yer alan gözle görülebilir ve görülemeyen katı maddelerden arınması işlevidir.

Ev ve iş yerlerinde kullanılan su arıtma sistemleri genelde 5 aşamadan oluşmaktadırlar ve bu aşamalar aşağıda yer almaktadır.

1. Aşama; suyun içerisinde 1 mikrondan büyük olan katı maddelerin arıtılması işlevidir. Bu görevi genelde elyaftan yapılan ve sediment adı verilen filtre yapmaktadır. (Filtre ömrü 6 aydır.)

2. ve 3.  Aşama; kirli suyun içerisinde yer alan gazal kokulara neden olan maddeleri arındırmak. Suyu gazal kokulardan arındıran filtre ise aktif karbon ve blok karbondur. (Filtre ömrü 1 yıldır.)

4. Aşama; ters ozmos (reverse osmosis) adı verilen bu sistem suyu ince zarlardan geçirerek temiz su ve atık su olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Mebrane filtre arıtma cihazlarının içme suyu kalitesinde su üreten en önemli filtresidir. (Filtre ömrü 3 yıl ile 5 yıl arasındadır.)

5. Aşama; son filtre sistemidir tadlandırıcı ve antibakteriyel filtre olarak geçer. (Filtre ömrü 1,5 yıldır.)